Про відділ

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОБОТИ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ РАЙОНУ НА 2016/2017 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 • Спрямувати роботу відділу освіти, педагогічних колективів на виконання законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Концепції національно-патріотичного виховання»,  завдань Державних стандартів загальної початкової базової і повної середньої освіти та дошкільної освіти,  інших нормативно-правових документів, які регламентують зміст та діяльність у системі  освіти
 • Створити цілісну систему управління освітою, забезпечити якісний рівень контрольно-аналітичної діяльності відповідно до сучасних вимог, вжити заходів щодо впровадження інноваційних моделей управління освітою.
 • Забезпечити  подальшу реалізацію нормативних вимог нового Державного стандарту  загальної початкової освіти через координацію  роботи навчальних закладів
 • Забезпечити соціально- педагогічний супровід та підтримку дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей з обмеженими фізичними можливостями,  розвиток інклюзивного навчання у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах.
 • Забезпечити умови для диференціації навчання, посилення професійної орієнтації та допрофільної підготовки, забезпечення профільного навчання, індивідуальної освітньої траєкторії розвитку учнів відповідно до їх особистісних потреб, інтересів та здібностей.
 • Сприяти впровадженню в роботу дошкільних навчальних закладів експериментальної та інноваційної діяльності, у тому числі інклюзивної освіти.
 • Здійснити комплекс заходів щодо посилення патріотичного виховання, збагачення духовного потенціалу  учнівської молоді, відродження кращих надбань українського народу, його культурних і національних традицій.
 • Налагодити партнерський діалог із громадянським суспільством, приймати суспільно значущі управлінські рішення тільки попереднього їх обговорення з неурядовими організаціями та експертним середовищем.
 • Здійснювати контроль за впровадженням в навчальних закладах району превентивних програм проектів : «Захисти себе від ВІЛ», «Формування толерантного ставлення до ВІЛ – позитивних дітей в системі шкільної та дошкільної освіти», «Дорослішай на здоров’я»,  «Рівний - рівному», «Я - моє здоров’я - моє життя»,  «Створення безпечного освітнього середовища (профілактика  насильства) (наказ МОН № 457 від  01.06.2009р., лист №1//11- 12028 від 20.07.2012р.), «Маршрут безпеки», «Fair Play” – Чесна гра.
 • Визначити основні освітні стратегії соціалізації особистості, напрями удосконалення системи психолого-педагогічного супроводу як важливого чинника соціалізації в умовах  району
 • Сприяти подальшому розвитку системи позашкільної освіти,  удосконаленню роботи мережі Малої Академії  наук учнівської молоді, організації роботи з обдарованими учнями.